Tragom “Najnovije” studije Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP)

Podelite sa prijateljima...

Piše: mr Nenad Šijaković, dipl.ing.el.

Čitajući nepotpisani tekst objavljen u dnevnom listu Politika od 25.03.2020, nailazimo na sledeću tvrdnju (http://www.politika.rs/scc/clanak/450847/Da-li-ce-korona-ubiti-5G-mrezu):

“Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP), koja je za Svetsku zdravstvenu organizaciju referentna za sva pitanja u vezi sa radio-frekvencijama i zdravljem, zaključila je u najnovijoj studiji da 5G uopšte nije zdravstveni rizik za ljude, čak ni na tim višim frekvencijama. Komisija je preporuke donela pošto je detaljno proučila svu relevantnu naučnu literaturu i nakon duge javne rasprave. Uzeti su u obzir svi naučno dokazani negativni efekti koje po zdravlje može da ima izloženost opsegu od 100 kiloherca do 300 gigaherca. U izveštaju objavljenom pre desetak dana, frekvencije ispod šest gigaherca uopšte nisu pomenute kao razlog za brigu. Jedini dodatak pravilniku, koji nije menjan od 1998, odnosi se na milimetarske talase, i sve one iznad šest gigaherca, ali i tu je samo preporučeno da se ograniči dugoročna izloženost jakim signalima viših frekvencija.”

Potražili smo navedenu studiju Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP) i otkrili sledeće.

Otkrili smo da navedena studija prosto ne postoji. Ne postoji studija ICNIRP, već je početkom 2020. godine izdata revidovana “Preporuka za ograničavanje izlaganja elektromagnetnim poljima (100 khz do 300 ghz)”

Preporuka se u video prezentaciji koju smo našli na veb sajtu navedene Medjunarodne komisije, svodi na narednu tabelu koja ograničava izloženost radiofrekventnim magnentim poljima.

https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html

Kako ne postoji studija ICNIRP, ne postoji ni navedeni zaključak iste da 5G uopšte nije zdravstveni rizik za ljude. Ono što postoji jeste pregled – pregleda različitih studija od kojih neke tvrde da je izloženost elektromagnetnim poljima štetno po mnogim aspektima, a neke tvrde suprotno, uz kriterijum definisan od strane date Medjunarodne komisije, kojim se vrši svojevrsna trijaža datih studija, odnosno nalaza istih, na prihvaćene i ne prihvaćene.

ICNIRP je koristio pregled drugih dostupnih studija koji je objavila SZO, a ne obrnuto…

Naime, svetska zdravstvena organizacija (SZO) objavila je detaljni pregled literature o radiofrekventnim elektromagnetnim poljima (EMF) i zdravlja, koja je objavljena kao dokument pod naslovom “Kriterijumi za javne konsultacije u vezi zdravlja okruženja”, 2014. godine. Ova nezavisna publikacija je najopsežnija i najtemeljnija procena negativnih efekata radiofrekventnih elektromagnetnih polja na zdravlje ljudi, prema autorima ICNIRP preporuke. Nadalje, Naučni odbor za novootkrivene rizike po zdravlje (SCENIHR), inače inicijativa Evropske komisije, takodje je sastavila izveštaj o potencijalnim efektima po zdravlje usled izloženosti elektromagnetnim poljem (SCENIHR 2015), kao i švedska Uprava za zaštitu od zračenja (SSM), koja je sačinila nekoliko međunarodnih izveštaja u vezi sa ovom problematikom (SSM 2015, 2016, 2018). Prema tome, za izradu svojih Preporuka ICNIRP je iskoristio ove prethodno navedene preglede literature kao osnovu za procenu zdravstvenog rizika koja je povezana sa izlaganjem radiofrekventnim elektromagnentim poljima, ne pružajući još jedan pregled svake pojedine studije, a tek ne u obimu i formi neke nove sveobuhvatne studije. Takođe tvrdnja da Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP) za Svetsku zdravstvenu organizaciju predstavlja referentno telo za sva pitanja u vezi sa radio-frekvencijama i zdravljem pada u vodu, pošto je upravo suprotno prema onome što piše u samim Preporukama izdatim od iste Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP), gde jasno stoji da je Medjunarodna komisija za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP), prilikom izrade navedenih preporuka koristila publikaciju SZO.

Zanimljivo je da su sve studije koje se ne pominju poimence u glavnom tekstu Preporuka, ali se pominje da postoje kao takve, koje identifikuju štetna dejstva nejonizujućih elektromagnetnih polja, izuzev studija vršenih nad životinjama sa daleko snažnijim poljima od dozvoljenih, bivaju po pravilu okarakterisane kao nedovoljno validne, odnosno bez odgovarajućih dokaza.

U prilogu koji se bavi pitanjem uticaja na zdravlje ljudi, odnosno kratkim pregledom studija čiji su rezultati obrađeni u navedenim pregledima SZO i ostale dve institucije, vrlo su upečatljivi rezultati studijskih eksperimenata vršenih na životinjama…Slede citati nama najupečatljivijih delova iz pomenutog dokumenta, a originalni dokument možete naći na narednom linku: https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf

“Brojna ispitivanja na životinjama pokazala su da je izlaganje radiofrekventnim elektromagnetnim poljima povezano sa značajnim povećanjem temperature, koje dalje može izazvati efekte na reprodukciju i razvoj ploda. Oni uključuju efekte uvećanog embriona, gubitka fetusa, povećane anomalije kod fetusa, kao i smanjenja težine ploda. Takve izloženosti takođe mogu uzrokovati smanjenje muške plodnosti. Međutim, studije nisu uspele da identifikuju razvojne efekte kod proseka nivoa SAR u celom telu do 4 W kg – 1. Konkretno, veliko istraživanje četiri generacije na miševima na plodnost i razvoj koji koristi nivoe SAR za celo telo u dijapazonu do 2,34 W kg – 1 nisu pronašli dokaze o štetnim efektima (Sommer et al. 2009). Neke studije su prijavile efekte na mušku plodnost na nivoima izloženosti ispod ove vrednosti, ali ta su ispitivanja imala metodološka ograničenja i prijavljeni efekti nisu potkrepljeni dovoljnim dokazima.”

“U jednom eksperimentu iz 1995. godine pacovi su bili izloženi poljima od 35 GHz pri izloženosti celog tela snazi od 13 W kg − 1, što je podiglo temperaturu tela tim životinjama čak za 8 ° C (na 45 ° C), što je rezultiralo smrću. Slično tome, Jauchem i Frei (1997) izložili su pacove poljima od 350 MHz pri izloženosti celog tela 13,2 W kg − 1 i izvestili da se termički slom (tj. gde se termoregulacioni sistem više ne može nositi sa povećanom temperaturom tela) javio približno pri temperaturi tela od 42 ° C. Teško je povezati ove nalaze životinja direktno sa ljudima, jer su ljudi efikasniji u termoregulacionom smislu od glodara, tvrde dalje u Preporukama… Taberski et al. (2014) izvestio je da kod posmatranih hrčaka nije primećeno povišenje telesne temperature nakon izloženosti celog tela poljima od 900 MHz na 4 W kg − 1, a jedini efekt koji se može detektovati je smanjenje unosa hrane (što je u skladu sa smanjenim apetitom i kod ljudi kada im je temperatura tela povišena)…”

Sledi primer i o drugim potencijalnim uticajima na zdravlje ljudi, koji su navedeni u pomenutom prilogu “Preporuka za ograničavanje izlaganja elektromagnetnim poljima (100 khz do 300 ghz)”.

“IMUNI SISTEM I HEMATOLOGIJA

Bilo je nedoslednih izveštaja o prolaznim promenama u imunološkoj funkciji i hematologiji usled izloženosti radiofrekventnim EMF talasima. To su pre svega in vitro studije, mada su sprovedene i neke studije na životinjama. Ovi izveštaji nisu potkrijepljeni dovoljnim dokazima. Nekoliko sprovedenih studija na ljudima nisu pružili nikakve dokaze da radiofrekventni EMF talasi utiču na zdravlje ljudi preko imunog sistema ili hematologije.”

“NEURODEGENERATIVNE BOLESTI

Ne postoje eksperimentalne studije na ljudima za štetne efekte izlaganja elektromagnetnom zračenju iz ugla neurodegenerativnih bolesti. Iako je objavljeno da izloženost impulsu radiofrekventnih elektromagnentih polja povećava stopu umiranja neurona kod pacova, što potencijalno može doprineti povećanom riziku od neurodegenerativnih bolesti, druge studije nisu potvrdile ove rezultate. Zabeleženi su i neki drugi negativni, štetni efekti, ali takve promene nisu pokazale da vode do neurodegenerativnih bolesti. Ostale studije koje istražuju efekte neurodegeneracije nisu uzete u obzir zbog metodoloških ili drugih nedostataka.

I još niz zanimljivih sekcija…istražujte sami u originalnom tekstu Pravilnika…

Možda suštinska napomena iz Preporuka glasi ovako, citiramo:

“Važno je napomenuti da ICNIRP bazira svoje smernice samo na štetnim uticajima po zdravlje ljudi koji su potkrepljeni odgovarajućim, dovoljnim dokazima. Pravi se bitna razlika između dokazanog biološkog uticaja elektromagnetnih polja i dokazanog štetnog uticaja elektromagnetnog polja na zdravlje čoveka, gde se ograničavanje izlaganja istom vrši samo u cilju sprečavanja identifikovanog štetnog dejstva elektromagnentih polja na zdravlje čoveka”

Ova rečenica predstavlja klasičan primer odricanja od odgovornosti…naročito u slučajevima u kojima je dokazan biološki uticaj elektromagnetnih polja, ali usled nedostatka dokaza o direktnoj i odmah vidljivoj štetnosti po zdravlje, trajanja izloženosti, ili bilo kojoj drugoj ograničavajućoj okolnosti pod kojom je neka studija sprovedena, ne postoje “dovoljno potkrepljujući” dokazi kako bi došlo do dodatnog ograničavanja izlaganja čoveka tom i takvom elektromagnentnom polju.

Ovde već ulazimo u domen pravne struke, a gore navedeno predstavlja suštinski, kako bi ga na engleskom jeziku nazvali, “DISCLAIMER”.

Idemo dalje…

“potkrepljeni odgovarajućim dokazima” dakle predstavlja frazu koja pravi suštinsku razliku izmedju “samo” dokazanog biološkog uticaja i štetnog uticaja na zdravlje čoveka prilikom izloženosti nekom elektromagnetnom polju…Fraza čija definicija ide ovako, citiramo:

“Ova poslednja tačka je važna jer ICNIRP smatra da, uopšteno, prijavljeni štetni efekti radiofrekventnih elektromagnetnih talasa na zdravlje čoveka moraju biti nezavisno verifikovani, dovoljnog naučnog kvaliteta i u skladu sa trenutnim naučnim razumevanjima (znanjem), da bi bili uzeti kao “dokazi” i korišćeni za definisanje ograničenja izloženosti. U okviru Preporuka, „dokazi“ će se koristiti u ovom kontekstu, a „potkrepljeni efekat“ koji se koristi za opisivanje prijavljenih efekata koji zadovoljavaju ovu definiciju dokaza. Oslanjanje na takve dokaze u određivanju štetnih uticaja na zdravlje je tako definisano kako bi se osiguralo da ograničenja izloženosti budu zasnovana na stvarnim efektima, a ne na nepotvrđenim tvrdnjama. Međutim, ovi zahtevi mogu biti ublaženi ako postoji dovoljno dodatnih znanja (kao što je razumevanje relevantnog mehanizma biološke interakcije) da se potvrdi da se opravdano očekuje da se štetni uticaji na zdravlje pojave”

Ovde ne može da ne zapara oči gore markirani deo teksta: i u skladu sa trenutnim naučnim razumevanjima (znanjem).

Šta ovo tačno treba da znači…Imamo dokazani biološki efekat usled izlaganja elektromagnetnom polju, ali prema “trenutnom naučnom razumevanju” taj efekat ne bi trebalo da bude štetan po zdravlje ljudi, barem do daljnjeg…Ili taj efekat prema “trenutnom naučnom razumevanju” nije moguće da je posledica izlaganja posmatranom elektromagnetnom polju…

Zapravo, kako u slučaju potpuno nove tehnologije, neprimenjivane u praksi do ovog trenutka u obimu, niti kvalitativno niti kvantiativno, može o istoj uopšte i postojati “trenutno naučno razumevanje” , koje je iole provereno u praksi…

Da bi bilo koja nova tehnologija došla do masovne široke primene prvo je neophodno dokazati da nije štetna po čoveka i prirodno okruženje, a ne obrnuto kako se u slučaju 5G mreže predstavlja! U slučaju implementacije iste, protivnicima ovako preuranjene implementacije se traže dokazi o štetnosti! Ne gradi se zgrada, useljava, pa tek nakon toga proverava njena sigurnost za stanovanje i to tako što investitor traži od stanara da mu dokažu da zgrada nije sigurna, nego upravo suprotno…Onaj koji planira gradnju zgrade, istu mora da izgradi prema unapred definisanim tehničkim normativima…E sada dolazimo do suštine…Normativi za tzv milimetarska zračenja 5G mreže su tek u povoju. Tehnologija trči pred normativima i adekvatnih studija o dugoročnim izlaganju milimetarskom zračenju prosto nema…Preporuke, odnosno smernice o zaštiti od nejonizujućeg zračenja u SAD i u Evropi se fokusiraju na termalnu zaštitu od kratkotrajnog izlaganja milimatarskim zračenjima visokog intenziteta. Međutim, smernice nisu dizajnirane da nas zaštite od netermalnih rizika koji se mogu pojaviti kod dugotrajnog ili dugoročnog izlaganja radiofrekventnom zračenju, odnosno kombinaciji već postojećeg zračenja, kao i novog milimetarskog zračenja, pa bilo ono i niskog intenziteta.

Takodje evo par retoričkih pitanja…

  • Na koji se tačno način objašnjavaju efekti na kojima svoje patente bazira naš Nikola Tesla, prema “trenutnom naučnom razumevanju”, gde taj trenutak može biti negde oko 1890.-1900. godine, a slobodno taj trenutak za mnoge njegove pronalaske može biti i danas, ništa se ne menja?
  • Od čega tačno potiče gravitaciona sila prema “trenutnom naučnom razumevanju”?

Ovakav način razmišljanja prosto se kosi sa inženjerskim, očigledno suviše humanističkim pristupom, u kome se uvek ide “na stranu sigurnosti”. Pristupom u kome se ne dokazuje da nešto nije sugurno, već se dokazuje da je nešto sigurno po čoveka i čovekovo zdravlje, PA TEK ONDA UVODI U UPOTREBU. Ovakav, ovde korišćen pristup je pro-profit orjentisan pristup, a suprotan njemu bi bio pro-čovek orjentisan pristup!!!

Odgledajte ovaj vrlo zanimljiv video material pod naslovom “Istina o mobilnom telefonu i bežičnom zračenju: šta znamo, šta trebamo saznati i šta sada možete učiniti”.

Predstavila ga je dr Devra Davis, gostujući profesor medicine na Medicinskom fakultetu na hebrejskom univerzitetu Hadassah, i gostujući profesor medicine na Univerzitetu Ondokuz Maiis, Turska.

Please follow and like us:

Your email address will not be published. Required fields are marked *