About mr Nenad Šijaković, dipl.inž.el.

Nenad Šijaković, Magistar elektrotehničkih nauka, diplomirao 2004. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Elektroenergetski sistemi. Magistrirao na istom fakultetu 2011. godine. Od 2005. do 2016. godine zaposlen u JP Elektromreža Srbije na poslovima planiranja rada i planiranja razvoja elektroenergetskog Sistema Republike Srbije, gde od 2013.-2016. godine radi na mestu Direktora centra za strategiju i planiranje razvoja, pokrivajući sledeće teme: planiranje strateškog razvoja elektroenergetskog sistema, planiranje investicija i energetske infrastrukture, procena i praćenje adekvatnosti sistema i proizvodnje, vodjenje izrada studija povezivanja proizvodnih jedinica, studija razvoja mreže/tržišta na regionalnom i/ili pan-evropskom nivou. Sedam godina zadužen za izradu Nacionalnog desetogodišnjeg plana razvoja prenosne mreže i investicionih planova srpskog Operatora prenosnog sistema AD EMS. Uključen u razvoj ENTSO-E desetogodišnjih planova razvoja (TYNDP-a) od 2009. godine do 2019. godine, ENTSO-E regionalnih investicionih planova i procesa izbora projekata od evropskog i regionalnog značaja PCI/PECI. Od 2016. do 2020. godine zaposlen u Sekretarijatu Energetske Zajednice sa sedištem u Beču, na poziciji stručnjaka za elektroenergetske infrastrukturne projekte i energetsku bezbednost, pokrivajući sprovođenje EU Uredbe 347/2013 o smernicama za transevropsku energetsku infrastrukturu, TEN-E regulativu, u regione Energetske zajednice i Istočnog partnerstva EU (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija, Makedonija, Ukrajina, Moldavija, Gruzija, Bjelorusiija, Jermenija Azerbejdžan), koji pokrivaju proces identifikacije, izbora i praćenja projekata od interesa za Energetsku zajednicu i projekata od interesa za Istočno partnerstvo EU, implementaciju mrežnih kodova, implementaciju pametnih mreža, DSO2TSO koncepta i cyber sigurnosti. Učešće u ENTSO-E, ENTSOG i inicijativi Evropske komisije CESEC (kopredsedavajući tehničkim sastancima CESEC-INFRA-a zajedno sa DG ENER predstavnikom) pružilo mu je praktično iskustvo i bolje razumevanje složenosti planiranja i realizacije energetskih infrastrukturnih projekata širom Evrope. Vođa projekata u nizu domaćih i međunarodnih inicijativa i studija vezanih za proširenje prenosne mreže, integraciju izvora iz vetra i sunca, statičke i dinamičke stabilnosti, tehno-ekonomskih procena infrastrukturnih projekata (SGNM Leader – Vodja regionalne grupe za mrežno modeovanje i simulacije ENTSO-E CSE RG, vođa radne grupe 1 u međunarodnom konzorcijumu za UMPSI2015 studiju (Studija izvodljivosti sinhronizacije Ukrajine i Moldavije na sistem kontinentalne Evrope), lider tima u EU FP7 projekta SEETSOC (2010-2013). Nezavisni istraživač na projektu finansiranom od strane EU H2020 FARCROSS, baveći se dubinskim modelovanjem elektroenergetskog sistema i progozama proizvodnje u visokoj rezoluciji, neophodnoj za poboljšanje prognoze proizvodnje iz intermitentnih izvora energije iz vetra i Sunca i poboljšano paniranje rada i razvoja elektroenergetskog sistema u celini. Autor je više od dvadeset softverskih rešenja iz oblasti energetskih aplikacija. Objavio je značajan broj radova na domaćim i stranim konferencijama, kao i u međunarodnim časopisima. Tečno govori engleski i poseduje prosečno znanje ruskog jezika. sijakovicnenad@gmail.com

Šta možemo učiniti i sami  – Kako se zaštiti od izvora nejonizujućeg elektromagnetnog zračenja koje svi koristimo u našem svakodnevnom životu

Šta možemo učiniti i sami – Kako se zaštiti od izvora nejonizujućeg elektromagnetnog zračenja koje svi koristimo u našem svakodnevnom životu

Priredio: mr Nenad Šijaković, dipl.ing.el. (iz knjige “5G i elektromagnetne frekvencije – Kompletan vodič kako se zaštititi od zračenja i posledica”, Daniel & Rayan P Debaun, 2019) Kada bi vam neko ponudio alatku koja bi vam olakšala život, ali u zamenu da skratite vaš životni vek da li biste pristali? Ukoliko biste morali da pristanete […]

Atmosfera nešto želi da nam kaže – 5G tehnologija protiv ili u skladu sa prirodom

Atmosfera nešto želi da nam kaže – 5G tehnologija protiv ili u skladu sa prirodom

Piše: mr Nenad Šijaković, dipl.inž.el. Nebo je plavo, a trava zelena… To je nešto sa čime ćemo se svi složiti. To je nešto što svi znamo. A da li znamo zašto je nebo plavo, a trava zelena 🙂 Naime, osvetljeni objekat vidimo u boji one talasne dužine svetlosti koja je od strane istog objekta maksimalno […]

dr Joel Moskovitz: Bežična tehnologija 5G – Uticaj milimetarskih talasa na zdravlje (prevod na srpski jezik) i Rusko istraživanje milimetarskog zračenja iz 1977. godine

dr Joel Moskovitz: Bežična tehnologija 5G – Uticaj milimetarskih talasa na zdravlje (prevod na srpski jezik) i Rusko istraživanje milimetarskog zračenja iz 1977. godine

Prevod i komentar: mr Nenad Šijaković, dipl.inž.el. U nastavku sledi prevod interesantnih delova iz teksta “Bežična tehnologija 5G: Uticaj milimetarskih talasa na zdravlje”, autora dr Joel Moskovitz, Direktora Centra za zdravlje porodice i zajednice Univerziteta javnog zdravlja Kalifornije, Berkeley. Tekst je objavljen 2019. godine. U prvom delu teksta interesantno je saznati kakva je po ovom […]

Tragom “Najnovije” studije Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP)

Tragom “Najnovije” studije Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP)

Piše: mr Nenad Šijaković, dipl.ing.el. Čitajući nepotpisani tekst objavljen u dnevnom listu Politika od 25.03.2020, nailazimo na sledeću tvrdnju (http://www.politika.rs/scc/clanak/450847/Da-li-ce-korona-ubiti-5G-mrezu): “Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP), koja je za Svetsku zdravstvenu organizaciju referentna za sva pitanja u vezi sa radio-frekvencijama i zdravljem, zaključila je u najnovijoj studiji da 5G uopšte nije zdravstveni rizik […]

Da nam se makar jednom isplati tehnološka “zaostalost” :)

Da nam se makar jednom isplati tehnološka “zaostalost” :)

Piše: mr Nenad Šijaković, dipl.ing.el. Ideja ovog teksta je da predoči javnosti jedan od potencijalnih problema vezanih za zdravlje čoveka i korišćenje 5G mreža. No, krenimo redom… Nakon vesti da Švajcarska i Slovenija odustaju od implementacije 5G mreže, prosto sam morao da napišem ovaj kraći tekst. Tema je izuzetno kontraverzna. Mišljenja su oprečna. Javnost je […]

Teslina budućnost je danas – Teslin globalni bežični prenos električne energije postaje stvarnost

Teslina budućnost je danas – Teslin globalni bežični prenos električne energije postaje stvarnost

Autorski tekst: mr Nenad Šijaković, dipl. Inž. el. U svojoj autobiografiji Tesla kaže: “. . .siguran sam da će od svih mojih otkrića, upravo Uveličavajući pojačivač (na osnovu kojeg otkriva postojanje stacionarnih talasa što kasnije na Long Ajlendu omogućava kreiranje predajnika za bežični prenos električne energije) biti najvrednije i najvažnije otkriće za buduće generacije.” Nakon […]

Nenad Šijaković

Nenad Šijaković, Magistar elektrotehničkih nauka, diplomirao 2004. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Elektroenergetski sistemi. Magistrirao na istom fakultetu 2011. godine. Od 2005. do 2016. godine zaposlen u JP Elektromreža Srbije na poslovima planiranja rada i planiranja razvoja elektroenergetskog Sistema Republike Srbije, gde od 2013.-2016. godine radi na mestu Direktora centra za strategiju i […]