Autori

Podelite sa prijateljima...

Nenad Šijaković, Magistar elektrotehničkih nauka, diplomirao 2004. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Elektroenergetski sistemi. Magistrirao na istom fakultetu
mr Nenad Šijaković, dipl.inž.el.