Šta možemo učiniti i sami  – Kako se zaštiti od izvora nejonizujućeg elektromagnetnog zračenja koje svi koristimo u našem svakodnevnom životu

Šta možemo učiniti i sami – Kako se zaštiti od izvora nejonizujućeg elektromagnetnog zračenja koje svi koristimo u našem svakodnevnom životu

Priredio: mr Nenad Šijaković, dipl.ing.el. (iz knjige “5G i elektromagnetne frekvencije – Kompletan vodič kako se zaštititi od zračenja i posledica”, Daniel & Rayan P Debaun, 2019) Kada bi vam neko ponudio alatku koja bi vam olakšala život, ali u zamenu da skratite vaš životni vek da li biste pristali? Ukoliko biste morali da pristanete […]