About mr Nenad Šijaković, dipl.inž.el.

Nenad Šijaković, Magistar elektrotehničkih nauka, diplomirao 2004. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Elektroenergetski sistemi. Magistrirao na istom fakultetu 2011. godine. Od 2005. do 2016. godine zaposlen u JP Elektromreža Srbije na poslovima planiranja rada i planiranja razvoja elektroenergetskog Sistema Republike Srbije, gde od 2013.-2016. godine radi na mestu Direktora centra za strategiju i planiranje razvoja, pokrivajući sledeće teme: planiranje strateškog razvoja elektroenergetskog sistema, planiranje investicija i energetske infrastrukture, procena i praćenje adekvatnosti sistema i proizvodnje, vodjenje izrada studija povezivanja proizvodnih jedinica, studija razvoja mreže/tržišta na regionalnom i/ili pan-evropskom nivou. Sedam godina zadužen za izradu Nacionalnog desetogodišnjeg plana razvoja prenosne mreže i investicionih planova srpskog Operatora prenosnog sistema AD EMS. Uključen u razvoj ENTSO-E desetogodišnjih planova razvoja (TYNDP-a) od 2009. godine do 2019. godine, ENTSO-E regionalnih investicionih planova i procesa izbora projekata od evropskog i regionalnog značaja PCI/PECI. Od 2016. do 2020. godine zaposlen u Sekretarijatu Energetske Zajednice sa sedištem u Beču, na poziciji stručnjaka za elektroenergetske infrastrukturne projekte i energetsku bezbednost, pokrivajući sprovođenje EU Uredbe 347/2013 o smernicama za transevropsku energetsku infrastrukturu, TEN-E regulativu, u regione Energetske zajednice i Istočnog partnerstva EU (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija, Makedonija, Ukrajina, Moldavija, Gruzija, Bjelorusiija, Jermenija Azerbejdžan), koji pokrivaju proces identifikacije, izbora i praćenja projekata od interesa za Energetsku zajednicu i projekata od interesa za Istočno partnerstvo EU, implementaciju mrežnih kodova, implementaciju pametnih mreža, DSO2TSO koncepta i cyber sigurnosti. Učešće u ENTSO-E, ENTSOG i inicijativi Evropske komisije CESEC (kopredsedavajući tehničkim sastancima CESEC-INFRA-a zajedno sa DG ENER predstavnikom) pružilo mu je praktično iskustvo i bolje razumevanje složenosti planiranja i realizacije energetskih infrastrukturnih projekata širom Evrope. Vođa projekata u nizu domaćih i međunarodnih inicijativa i studija vezanih za proširenje prenosne mreže, integraciju izvora iz vetra i sunca, statičke i dinamičke stabilnosti, tehno-ekonomskih procena infrastrukturnih projekata (SGNM Leader – Vodja regionalne grupe za mrežno modeovanje i simulacije ENTSO-E CSE RG, vođa radne grupe 1 u međunarodnom konzorcijumu za UMPSI2015 studiju (Studija izvodljivosti sinhronizacije Ukrajine i Moldavije na sistem kontinentalne Evrope), lider tima u EU FP7 projekta SEETSOC (2010-2013). Nezavisni istraživač na projektu finansiranom od strane EU H2020 FARCROSS, baveći se dubinskim modelovanjem elektroenergetskog sistema i progozama proizvodnje u visokoj rezoluciji, neophodnoj za poboljšanje prognoze proizvodnje iz intermitentnih izvora energije iz vetra i Sunca i poboljšano paniranje rada i razvoja elektroenergetskog sistema u celini. Autor je više od dvadeset softverskih rešenja iz oblasti energetskih aplikacija. Objavio je značajan broj radova na domaćim i stranim konferencijama, kao i u međunarodnim časopisima. Tečno govori engleski i poseduje prosečno znanje ruskog jezika. sijakovicnenad@gmail.com

Šta možemo učiniti i sami  – Kako se zaštiti od izvora nejonizujućeg elektromagnetnog zračenja koje svi koristimo u našem svakodnevnom životu

Šta možemo učiniti i sami – Kako se zaštiti od izvora nejonizujućeg elektromagnetnog zračenja koje svi koristimo u našem svakodnevnom životu

Priredio: mr Nenad Šijaković, dipl.ing.el. (iz knjige “5G i elektromagnetne frekvencije – Kompletan vodič kako se zaštititi od zračenja i posledica”, Daniel & Rayan P Debaun, 2019) Kada bi vam neko ponudio alatku koja bi vam olakšala život, ali u zamenu da skratite vaš životni vek da li biste pristali? Ukoliko biste morali da pristanete […]